• ปั๊มหอยโข่ง MXR-PN205 2"x2HP MAXMA
  5,715.00 ฿
 • ปั๊มเปลือยอัตโนมัติ MXR-S180A 1" MAXMA
  3,105.00 ฿
 • ปั๊มจุ่มดูดน้ำสะอาด MXR-QDX700 2"MAXMA
  4,145.00 ฿
 • ปั๊มจุ่มดูดน้ำสะอาด MXR-QDX500 1.5"MAXMA
  3,705.00 ฿
 • ปั๊มจุ่มดูดน้ำสะอาด MXR-QDX300 1"MAXMA
  2,885.00 ฿
 • ปั๊มท่อคู่ดูดลึก MXR-DP255 1 1/4"x1HP MAXMA
  5,750.00 ฿
 • ปั๊มเซล์ฟไพร์มมิ่ง MXR-JET100L 1"x1HP MAXMA
  4,200.00 ฿
 • ปั๊มหอยโข่งน้ำมาก MXR-GA/1A 1 1/2"x1.5HP MAXMA
  4,000.00 ฿
 • ปั๊มหอยโข่งส่งสูง MXR-CPM158 MAXMA
  3,285.00 ฿
 • ปั๊มหอยโข่งส่งสูง MXR-CPM130 1"x0.5 HP
  2,485.00 ฿
 • ปั๊มอัตโนมัติ MX-QS349SP MAXMA
  5,180.00 ฿
 • ปั๊มหน้าแปลน MX-TF32/160C 2 นิ้ว x2HP MAXMA
  10,900.00 ฿
 • ปั๊มท่อคู่ดูดลึก MX-DP505 1 1/4 นิ้ว x1.5HP MAXMA
  9,950.00 ฿
 • ปั๊มเปลือยอัตโนมัติ MXR-135SS (370W.) MAXMA
  2,585.00 ฿
 • ปั๊มจุ่มดูดน้ำสะอาด MX-QDX1100 3" (1100w.) MAXMA
  5,500.00 ฿
 • ปั๊มพ่นยา 3 สูบ AUTO 1" MX-TS22HA MAXMA (อัตโนมัติ)
  7,950.00 ฿
 • ปั๊มอัตโนมัติ MX-QS329A 1" MAXMA PLUS+ MAXMA
  4,280.00 ฿
 • ปั๊มเปลือยอัตโนมัติ MX-A195L 1" MAXMA
  2,660.00 ฿
 • ปั๊มจุ่ม STL ดูดโคลน MX-V1300DF 2” MAXMA
  9,100.00 ฿
 • สวิทช์แรงดันปั๊มน้ำ MX-PS03 เหลี่ยม
  380.00 ฿
 • สวิทช์แรงดันปั๊มน้ำ MX-PS04/18 (ใช้กับปั๊มขนาด 300W)
  310.00 ฿
 • สวิทช์แรงดันปั๊มน้ำ MX-PS04/16 (ใช้กับปั๊มขนาด 250W)
  310.00 ฿
 • สวิทช์แรงดันปั๊มน้ำ MX-PS04/14 (ใช้กับปั๊มขนาด 200W)
  310.00 ฿
 • สวิทช์แรงดันปั๊มน้ำ MX-PS04/11 (ใช้กับปั๊มขนาด 150 W)
  310.00 ฿

Visitors: 113,277