เกี่ยวกับเรา

      

บริษัท ธีระพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์)จำกัด

         เป็นบริษัทผู้นำเข้า - ส่งออก สินค้าประเภทปั๊มน้ำ  เครื่องมือเกษตร เครื่องมือช่าง 

            อุปกรณ์ช่าง และฮาร์ดแวร์

            ภายใต้ยี่ห้อ MAXMA , MASCO และ  TOLSEN นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย

            สินค้าฮาร์ดแวร์ ยี่ห้ออื่นๆ 

            อาทิ Sanwa BegerRedfox Makita Bosch ซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี 

 

                                             วิสัยทัศน์

                                                                        มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินค้าประเภทปั๊มน้ำ 

                                                                        เครื่องมือเกษตร เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ อย่างยั่งยืน

  

                               พันธกิจ

                                                                        üบริษัทฯ จะสรรหาและคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของตลาด
 

                                                                             และจำหน่ายให้กับลูกค้า - คู่ค้า ในราคายุติธรรม

 

                                                                        üบริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์เพื่อครองใจลูกค้า - คู่ค้า เพื่อความร่วมมือที่ดีทางธุรกิจร่วมกัน
 
                                                                        üบริษัทฯ จะพัฒนาบุคลากรระบบการบริหาร และการให้บริการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
                                                                        üบริษัทฯ จะปฎิบัติต่อลูกค้า - คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 
Visitors: 115,348