เกี่ยวกับเรา

      

บริษัท ธีระพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์)จำกัด

 

           เป็นบริษัทผู้นำเข้า - ส่งออก สินค้าประเภทปั๊มน้ำ  เครื่องมือเกษตร เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ช่าง และฮาร์ดแวร์

    ภายใต้ยี่ห้อ MAXMA และ  TOLSEN นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ ยี่ห้ออื่นๆ 

    อาทิ Sanwa BegerRedfox Makita Bosch ซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี 

 

   วิสัยทัศน์

                                                                 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินค้าประเภทปั๊มน้ำ 

 

                                                                 เครื่องมือเกษตร เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ อย่างยั่งยืน

  

                                 พันธกิจ

                                                            üบริษัทฯ จะสรรหาและคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของตลาด
 

                                                                  และจำหน่ายให้กับลูกค้า - คู่ค้า ในราคายุติธรรม

 

                                                            üบริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์เพื่อครองใจลูกค้า - คู่ค้า เพื่อความร่วมมือที่ดีทางธุรกิจร่วมกัน
 
                                                            üบริษัทฯ จะพัฒนาบุคลากรระบบการบริหาร และการให้บริการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
                                                            üบริษัทฯ จะปฎิบัติต่อลูกค้า - คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 
Visitors: 30,419