กิจกรรมบริษัท

                              กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563

                                                                                   ผู้บริหาร เเละพนักงานบริษัทธีระพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (อ้อมน้อย) 
                                                                                                     จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้น้องๆเด็กอนุบาล ให้สามารถเติบโตเป็นคนดีในอนาคต
                                                                                                             คำขวัญวันเด็ก 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ   
                                                                                                              "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
Visitors: 110,824